Thẻ Archives: Valentino Rossi

Nhật ký MotoGP Rio 2001

Nhật ký MotoGP Rio 2001 Thông tin trước chặng đua -Chặng đua cuối cùng của mùa giải -Rossi đã vô địch từ 2 chặng trước (Úc) -BXH: Vô địch/Rossi (300 điểm) 2/Biaggi (203 điểm) 3/Cap

Nhật ký MotoGP Malaysia 2001

Nhật ký MotoGP Malaysia 2001 Thông tin trước chặng đua -Chặng đua thứ 15 của mùa giải -Rossi đã vô địch từ chặng đua trước đó (Úc) -BXH: Vô địch/Rossi (275 điểm) 2/Biaggi (203 đi

Nhật ký MotoGP nước Úc 2001

Nhật ký MotoGP nước Úc 2001 Thông tin trước chặng đua -Chặng đua thứ 14 của mùa giải -BXH: 1/Rossi (250 điểm) 2/Biaggi (183 điểm) 3/Capirossi (163 điểm) Kết quả phân hạng Pole/ Biaggi P2/

Nhật ký MotoGP Pacific 2001

Nhật ký MotoGP Pacific 2001 Thông tin trước chặng đua -Chặng đua thứ 13 của mùa giải -BXH: 1/Rossi (225 điểm) 2/Biaggi (183 điểm) 3/Capirossi (147 điểm) Kết quả phân hạng Pole/ Capirossi P2/ 

Nhật ký MotoGP Bồ Đào Nha 2001

Nhật ký MotoGP Bồ Đào Nha 2001 Thông tin trước chặng đua -Chặng đua thứ 11 của mùa giải -BXH: 1/Rossi (195 điểm) 2/Biaggi (166 điểm) 3/Capirossi (127 điểm) Kết quả phân hạng Pole/ Biaggi

Nhật ký MotoGP Cộng hòa Séc 2001

Nhật ký MotoGP Cộng hòa Séc 2001 Thông tin trước chặng đua -Chặng đua thứ 10 của mùa giải -BXH: 1/Rossi (170 điểm) 2/Biaggi (160 điểm) 3/Capirossi (111 điểm) Kết quả phân hạng Pole/ Biag

Nhật ký MotoGP nước Anh 2001

Nhật ký MotoGP nước Anh 2001 Thông tin trước chặng đua -Chặng đua thứ 8 của mùa giải -BXH: 1/Rossi (136 điểm) 2/Biaggi (115 điểm) 3/Capirossi (97 điểm) Kết quả phân hạng Pole/ Biaggi P2/ 

Nhật ký MotoGP Cataluyna 2001

Nhật ký MotoGP Cataluyna 2001 Thông tin trước chặng đua -Chặng đua thứ 6 của mùa giải -BXH: 1/Rossi (91 điểm) 2/Biaggi (70 điểm) 3/Capirossi (65 điểm) Kết quả phân hạng Pole/ Rossi P2/ Nakano