Chuyên mục: Anh văn

Lap (vòng chạy) và các từ liên quan

Cùng tìm hiểu từ ‘lap’ theo nghĩa đua xe Lap: Vòng chạy (nói chung) Out lap: Vòng chạy ra pit In lap (ít dùng bằng In Pit): Vòng chạy vào pit, tuy nhiên do thường khó biết chính xác khi nào tay đua sẽ vào pit nên