Chuyên mục: Vật lý

Tìm hiểu Race Performance Rating (P3)

Chỉ số đánh giá thành tích là gì (Race Performance Rating)? 5 tiêu chí để xây dựng chỉ số đánh giá thành tích là: Sự mạnh mẽ (Aggression), Phanh (Braking), Vào cua (Cornering), Đánh lái (Steering) và Tăng ga (Throt

Tìm hiều Race Performance Rating (P2)

Chỉ số đánh giá thành tích là gì (Race Performance Rating)? 5 tiêu chí để xây dựng chỉ số đánh giá thành tích là: Sự mạnh mẽ (Aggression), Phanh (Braking), Vào cua (Cornering), Đánh lái (Steering) và Tăng ga (Throt

Tìm hiểu Race Performance Rating (P1)

Chỉ số đánh giá thành tích là gì (Race Performance Rating)? 5 tiêu chí để xây dựng chỉ số đánh giá thành tích là: Sự mạnh mẽ (Aggression), Phanh (Braking), Vào cua (Cornering), Đánh lái (Steering) và Tăng ga (Throt