26/01/1990 Ngày sinh Sergio Perez

(25/01) Miguel Oliveira: Vừa tập luyện vừa tận hưởng một buổi sáng trời xanh ngát

Chuyên mục:

Bức ảnh được Miguel Oliveira chia sẻ trên Instagram ngày 25/01/2021.

Nguồn: :Instagram 

Chủ đề:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---