Chuyên mục: Data

Token là gì

Token là hệ thống thẻ định giá cho một lần nâng cấp của từng bộ phận trên xe. Ví dụ: Một lần nâng cấp cánh trước có giá 3 token, một lần nâng cấp hộp số có giá 4 token. Khi áp dụng luật token th