Chuyên mục: Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo

1/Sơ lược Thông tin trên wikipedia: Lorenzo Jorge Lorenzo Guerrero sinh ngày 04/05/1987 ở Palma, Majorca, Tây Ban Nha. Hiện tại Lorenzo đang sử dụng số 99 (được chọn qua 1 cuộc thăm dò qua mạng). Trước đó số xe củ