Chuyên mục: Valentino Rossi

Valentino Rossi

1/Sơ lược Thông tin trên Wikipedia: Rossi Valentino Rossi sinh ngày 16/02/1979 ở Urbino,Marches, Italia. Sau đó gia đinh anh chuyển đến Tavullia. Anh lấy số xe 46 vì đó là số xe của cha anh từng thi đấu. Anh chính là ta