Chuyên mục: News

GP nước Pháp 2020 bị hủy bỏ

GP nước Pháp 2020 là chặng đua F1 thứ 3 của mùa giải này bị hủy bỏ vì đại dịch covid-19. Hai chặng kia là GP Australia 2020 và GP Monaco 2020. Theo kế hoạch thì chặng đua ở Paul Ricard phải đến ngày 28/06/20