Lại phải tu sửa trang viên VR46 rồi!

Kỷ lục Thể Thao Tốc Độ

15

Số lần vô địch (ở tất cả các hạng đua) của Giacomo Agostini. 1 kỷ lục.

Valentino Rossi giám sát quá trình sửa chữa trường đua phủi VR46 Ranch của anh (08/09/2019)

Thuật ngữ Thể Thao Tốc Độ

Hole Shot

" Tay đua đầu tiên tiến tới góc cua số 1 ở pha xuất phát "

Bình luận

bình luận