Chuyên mục: pace

Thông báo giải nghệ của Jorge Lorenzo

Toàn bộ thông báo giải nghệ của Jorge Lorenzo: ‘Tôi luôn nghĩ sẽ có 4 ngày quan trọng trong sự nghiệp của mỗi tay đua. Ngày đầu tiên là ngày bạn tham gia cuộc đua đầu tiên. Ngày thứ hai là ngày bạn gi