Thẻ Archives: alexander albon

Alexander Albon

Thông tin sơ lược: Tên đẩy đủ: Alexander Albon Ngày sinh: 23/03/1996 Nơi sinh: London, Anh Quốc (nhưng lấy quốc tịch Thái Lan để thi đấu) Gia đình: Có bố là người Anh và mẹ là người gốc Thái Lan Thành

Alexander Albon

Thông tin sơ lược: Tên đẩy đủ: Alexander Albon Ngày sinh: 23/03/1996 Nơi sinh: London, Anh Quốc (nhưng lấy quốc tịch Thái Lan để thi đấu) Gia đình: Có bố là người Anh và mẹ là người gốc Thái Lan Thành tí