Thẻ Archives: chưa hoàn thành

Luật thể thao F1-Driving

Giới thiệu Mã thể thao quốc tế (International Sporting Code) là văn bản pháp lý cao hơn Luật thể thao F1 (Formula1 Sporting Regulations) nên các điều khoản của Luật thể thao F1 phải theo quy định của Mã thể tha