trường đua hungaroring

GP Hungary

Trường đua Hungaroring

Trường đua Hungaroring là một trường đua xe chuyên dụng nằm ở Mogyorod, Pest, Hungary. Từ năm 1986 đến nay (2024), trường đua Hungaroring đều đặn tổ chức chặng đua xe F1 GP Hungary.

GP Hungary

Trường đua Hungaroring

Trường đua Hungaroring là một trường đua xe chuyên dụng nằm ở Mogyorod, Pest, Hungary. Từ năm 1986 đến nay (2024), trường đua Hungaroring đều đặn tổ chức chặng đua xe F1 GP Hungary.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • trường đua hungaroring - Thể thao tốc độ RSS