Nón bảo hiểm Enea Bastianini

Chủ đề:    

Nón bảo hiểm Suomy

Giới thiệu nón bảo hiểm Suomy:

Các tay đua MotoGP đang sử dụng nón bảo hiểm Suomy: Francesco Bagnaia, Enea Bastianini

(Tiếp tục cập nhật)

Nguồn: Tổng hợp

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---