17/11

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 17/11

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 17/11 hàng năm: 2023: Ở phiên chạy FP1 của GP Las Vegas, một chiếc nắp cống bị bung ra. Chiếc xe của Carlos Sainz vô tình sập hố, bị hư hại nặng. Sainz bị phạt 10 bậc xuất phát vì thay phụ tùng […]

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 17/11

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 17/11 hàng năm: 2023: Ở phiên chạy FP1 của GP Las Vegas, một chiếc nắp cống bị bung ra. Chiếc xe của Carlos Sainz vô tình sập hố, bị hư hại nặng. Sainz bị phạt 10 bậc xuất phát vì thay phụ tùng […]

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • 17/11 - Thể thao tốc độ RSS