f1 1972

f1 1972 mới nhất: Nhật ký Formula 1 1972-GP nước Mỹ-Jackie Stewart chiến thắng