Remo Venturi

Remo Venturi mới nhất: Remo Venturi
3 năm trước

Remo Venturi

Tay đua người Ý (21/04/1927) từng chiến thắng thể thức 500cc