Troy Bayliss

Troy Bayliss

Tay đua MotoGP người Úc, từng chiến thắng chặng đua thể thức MotoGP

Troy Bayliss

Tay đua MotoGP người Úc, từng chiến thắng chặng đua thể thức MotoGP

Troy Bayliss

Tay đua MotoGP người Úc, từng chiến thắng chặng đua thể thức MotoGP

Top 10 tay đua ‘già nhất’ từng giành chiến thắng tại thể thức MotoGP

Dưới đây là danh sách các tay đua nhiều tuổi nhất từng giành được chiến thắng ở hạng đua cao nhất của MotoGP… 1. Fergus Anderson – Trường đua Montjuich (Tây Ban Nha), 1953 – 44 tuổi 273 ngày Fergus Kenrick Anderson (09/02/1909 – 06/05/1956) là tay đua người Anh. Ông đã vô địch ở […]

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • Troy Bayliss - Thể thao tốc độ RSS