Troy Ruttman

Troy Ruttman

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: Troy Ruttman Ngày sinh: 11/03/1930 Ngày mất: 19/05/1997 Quốc tịch: Mỹ Thành tích nổi bật ở F1 Chỉ tham gia chặng đua Indianapolis 500 khi chặng đua này còn là một phần của F1 Vô địch: 0 Chiến thắng: 1 Podium: 1

Troy Ruttman

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: Troy Ruttman Ngày sinh: 11/03/1930 Ngày mất: 19/05/1997 Quốc tịch: Mỹ Thành tích nổi bật ở F1 Chỉ tham gia chặng đua Indianapolis 500 khi chặng đua này còn là một phần của F1 Vô địch: 0 Chiến thắng: 1 Podium: 1

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • Troy Ruttman - Thể thao tốc độ RSS