29/06/1995 Ngày sinh Nicholas Latifi

Alpine

Thông tin chung về Alpine

Alpine là một công ty con của tập đoàn Renault. Để quảng bá cho thương hiệu này, từ năm 2021, Renault đã quyết định đổi tên đội đua Renault thành đội đua Alpine.

(Tiếp tục cập nhật)

Nguồn: Tổng hợp

Chủ đề:    

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ