Dilara Sanlik-Tình cũ của Max Verstappen

Trước khi dính vào ma thuật của Kelly Piquet thì Max Verstappen từng có khoảng thời gian ‘đua cặp’ với cô nàng sinh viên Dilara Sanlik:

Nguồn: Tổng hợp

Chủ đề:    

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---