Test Sepang 2023

Test Sepang 2023 là đợt thử xe MotoGP đầu tiên của mùa giải MotoGP 2023, đợt Test được tổ chức ở trường đua Sepang Malaysia từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 2 năm 2023

Tiêu điểm: test sepang 2023

MotoGP 2023

Kết quả Test Sepang 2023

Kết quả ngày 3: Kết quả ngày 2: Kết quả ngày 1: #Nguồn: MotoGP

MotoGP 203

Test Sepang 2023

Test Sepang 2023 là đợt thử xe MotoGP đầu tiên của mùa giải MotoGP 2023, đợt Test được tổ chức ở trường đua Sepang Malaysia từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 2 năm 2023

Tin khác