(Tin ảnh) Fabio Quartararo: Áo giống nhau sao đôi chân không giống nhau vậy Dybala