(Jerez 2020) Video tai nạn dẫn đến chấn thương của Marc Marquez