Những thuật ngữ đua xe bắt đầu bằng chữ T

Những thuật ngữ đua xe tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T:

Những thuật ngữ đua xe tiếng Việt bắt đầu bằng chữ T:

(Tiếp tục cập nhật)

>>Xem thêm: Những thuật ngữ đua xe bắt đầu bằng chữ S

>>Xem thêm: Những thuật ngữ đua xe bắt đầu bằng U

Nguồn: Tổng hợp

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ