Triple header

Nghĩa của từ Triple header trong môn đua xe

Trong các môn đua xe, triple header là thuật ngữ để chỉ ba chặng đua diễn ra trong 3 tuần lễ liên tiếp.

>>Xem thêm: Double header

NGUỒN: TỔNG HỢP

>>Để xem lại video các chặng đua chính, hãy truy cập website Đua xe .vn (duaxe.vn)
Chủ đề:
Thể thao tốc độ trên các nền tảng khác:

>>Google News

>>Facebook

>>Youtube