Sự kiện thể thao tốc độ ngày 02/04

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 02/04 hàng năm: 2023: Chặng đua MotoGP Argentina 2023 2006: Fernando Alonso chiến thắng GP nước Úc 2000: Kenny Roberts Jr chiến thắng MotoGP Malaysia. Cuộc đua kết thúc sớm do trời mưa. Có tai nạn giữa Capirossi và Criville ở vòng 1 […]

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 02/04

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 02/04 hàng năm: 2023: Chặng đua MotoGP Argentina 2023 2006: Fernando Alonso chiến thắng GP nước Úc 2000: Kenny Roberts Jr chiến thắng MotoGP Malaysia. Cuộc đua kết thúc sớm do trời mưa. Có tai nạn giữa Capirossi và Criville ở vòng 1 […]

02/04

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 02/04

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 02/04 hàng năm: 2023: Chặng đua MotoGP Argentina 2023 2006: Fernando Alonso chiến thắng GP nước Úc 2000: Kenny Roberts Jr chiến thắng MotoGP Malaysia. Cuộc đua kết thúc sớm do trời mưa. Có tai nạn giữa Capirossi và Criville ở vòng 1 […]

Nhật ký MotoGP 2000-GP Malaysia-Kenny Roberts Jr chiến thắng

Nhật ký MotoGP Malaysia 2000 Thông tin trước chặng đua -Chặng đua thứ 2 của mùa giải -BXH tổng trước khi cuộc đua diễn ra: Garry McCoy-P1 (25 điểm), Carlos Checa-P2 (20 điểm), Loris Capirossi-P3 (16 điểm), Kenny Roberts-P6 (10 điểm), Valentino Rossi (0 điểm) Kết quả phân hạng -Kenny Roberts: pole -Loris Capirossi: P2 […]

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • 02/04 - Thể thao tốc độ RSS