03/10

03/10 mới nhất: Sự kiện thể thao tốc độ ngày 03/10
2 năm trước

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 03/10

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 03/10 hàng năm: 2010: Casey Stoner chiến thắng MotoGP Nhật Bản. MotoGP Nhật Bản bị dời ngày tổ chức từ tháng tư xuống tháng 10 lý do ngọn núi lửa Eyjafjallajökull phun trào làm cản trở công tác vận chuyển từ châu âu […]