04/10

Jorge Lorenzo chiến thắng MotoGP Bồ Đào Nha

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 04/10

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 04/10 hàng năm: 2023: Marc Marquez thông báo chấm hứt hợp đồng trước thời hạn với Repsol Honda. Vài ngày sau anh chuyển sang đội đua vệ tinh của Ducati là Gresini. 2009: Jorge Lorenzo chiến thắng MotoGP Bồ Đào Nha bằng bộ […]

Jorge Lorenzo chiến thắng MotoGP Bồ Đào Nha

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 04/10

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 04/10 hàng năm: 2023: Marc Marquez thông báo chấm hứt hợp đồng trước thời hạn với Repsol Honda. Vài ngày sau anh chuyển sang đội đua vệ tinh của Ducati là Gresini. 2009: Jorge Lorenzo chiến thắng MotoGP Bồ Đào Nha bằng bộ […]

Jorge Lorenzo chiến thắng MotoGP Bồ Đào Nha

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 04/10

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 04/10 hàng năm: 2023: Marc Marquez thông báo chấm hứt hợp đồng trước thời hạn với Repsol Honda. Vài ngày sau anh chuyển sang đội đua vệ tinh của Ducati là Gresini. 2009: Jorge Lorenzo chiến thắng MotoGP Bồ Đào Nha bằng bộ […]

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • 04/10 - Thể thao tốc độ RSS