05/04

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 05/04

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 05/04 hàng năm: 2009: Jenson Button chiến thắng GP Malaysia. Chặng đua phải kết thúc sớm do trời mưa. Các tay đua chỉ được cộng nửa số điểm so với chặng đua bình thường 1998: Max Biaggi chiến thắng MotoGP Nhật Bản. Đây […]

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 05/04

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 05/04 hàng năm: 2009: Jenson Button chiến thắng GP Malaysia. Chặng đua phải kết thúc sớm do trời mưa. Các tay đua chỉ được cộng nửa số điểm so với chặng đua bình thường 1998: Max Biaggi chiến thắng MotoGP Nhật Bản. Đây […]

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 05/04

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 05/04 hàng năm: 2009: Jenson Button chiến thắng GP Malaysia. Chặng đua phải kết thúc sớm do trời mưa. Các tay đua chỉ được cộng nửa số điểm so với chặng đua bình thường 1998: Max Biaggi chiến thắng MotoGP Nhật Bản. Đây […]

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • 05/04 - Thể thao tốc độ RSS