14/02

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 14/02

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 14/02 hàng năm: 1944: ngày sinh tay đua F1 Ronnie Peterson. Ông mất ngày 11/09/1978 sau tai nạn ở Monza 1942: ngày sinh của tay đua F1 Ricardo Rodriguez. Tên của ông và người anh trai Pedro Rodriguez được đặt tên cho trường […]

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 14/02

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 14/02 hàng năm: 1944: ngày sinh tay đua F1 Ronnie Peterson. Ông mất ngày 11/09/1978 sau tai nạn ở Monza 1942: ngày sinh của tay đua F1 Ricardo Rodriguez. Tên của ông và người anh trai Pedro Rodriguez được đặt tên cho trường […]

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 14/02

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 14/02 hàng năm: 1944: ngày sinh tay đua F1 Ronnie Peterson. Ông mất ngày 11/09/1978 sau tai nạn ở Monza 1942: ngày sinh của tay đua F1 Ricardo Rodriguez. Tên của ông và người anh trai Pedro Rodriguez được đặt tên cho trường […]

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • 14/02 - Thể thao tốc độ RSS