Sự kiện thể thao tốc độ ngày 19/06

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 19/06 hàng năm: 2016: Nico Rosberg chiến thắng GP Châu Âu 2005: Michael Schumacher chiến thắng GP nước Mỹ. Chỉ có 6 tay đua tham gia đua chính sau bê bối lốp Michelin.  1988: Ayrton Senna chiến thắng GP Detroit 1982: Ngày sinh […]

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 19/06

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 19/06 hàng năm: 2016: Nico Rosberg chiến thắng GP Châu Âu 2005: Michael Schumacher chiến thắng GP nước Mỹ. Chỉ có 6 tay đua tham gia đua chính sau bê bối lốp Michelin.  1988: Ayrton Senna chiến thắng GP Detroit 1982: Ngày sinh […]

19/06

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 19/06

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 19/06 hàng năm: 2016: Nico Rosberg chiến thắng GP Châu Âu 2005: Michael Schumacher chiến thắng GP nước Mỹ. Chỉ có 6 tay đua tham gia đua chính sau bê bối lốp Michelin.  1988: Ayrton Senna chiến thắng GP Detroit 1982: Ngày sinh […]

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • 19/06 - Thể thao tốc độ RSS