Sự kiện thể thao tốc độ ngày 19/09

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 19/09 hàng năm: 2010: Casey Stoner chiến thắng MotoGP Aragon 1999: Regis Laconi chiến thắng MotoGP Valencia 1971: Jackie Stewart chiến thắng GP Canada. Đây là chặng đua đầu tiên trong lịch sử F1 có vẫy cờ đỏ (do trời mưa) =>Xem thêm […]

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 19/09

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 19/09 hàng năm: 2010: Casey Stoner chiến thắng MotoGP Aragon 1999: Regis Laconi chiến thắng MotoGP Valencia 1971: Jackie Stewart chiến thắng GP Canada. Đây là chặng đua đầu tiên trong lịch sử F1 có vẫy cờ đỏ (do trời mưa) =>Xem thêm […]

19/09

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 19/09

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 19/09 hàng năm: 2010: Casey Stoner chiến thắng MotoGP Aragon 1999: Regis Laconi chiến thắng MotoGP Valencia 1971: Jackie Stewart chiến thắng GP Canada. Đây là chặng đua đầu tiên trong lịch sử F1 có vẫy cờ đỏ (do trời mưa) =>Xem thêm […]

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • 19/09 - Thể thao tốc độ RSS