Sự kiện Thể thao tốc độ ngày 20/01

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 20/01 hàng năm: 1991: Ngày sinh tay đua F1 Jolyon Palmer 1987: Ngày sinh của tay đua moto Marco Simoncelli. Tên của anh được đặt cho trường đua Misano World Circuit Marco Simoncelli ở Italia 1956: Ngày sinh Franz Tost, chủ tịch đội […]

Sự kiện Thể thao tốc độ ngày 20/01

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 20/01 hàng năm: 1991: Ngày sinh tay đua F1 Jolyon Palmer 1987: Ngày sinh của tay đua moto Marco Simoncelli. Tên của anh được đặt cho trường đua Misano World Circuit Marco Simoncelli ở Italia 1956: Ngày sinh Franz Tost, chủ tịch đội […]

20/01

Sự kiện Thể thao tốc độ ngày 20/01

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 20/01 hàng năm: 1991: Ngày sinh tay đua F1 Jolyon Palmer 1987: Ngày sinh của tay đua moto Marco Simoncelli. Tên của anh được đặt cho trường đua Misano World Circuit Marco Simoncelli ở Italia 1956: Ngày sinh Franz Tost, chủ tịch đội […]

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • 20/01 - Thể thao tốc độ RSS