Sự kiện thể thao tốc độ ngày 22/05

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 22/05 hàng năm: 2017: Ngày mất Nicky Hayden. Anh qua đời do tai nạn giao thông khi đang tập luyện bằng xe đạp. 2016: Jorge Lorenzo chiến thắng MotoGP Italia dù chỉ xuất phát từ vị trí thứ 5 2011: :Sebastian Vettel chiến […]

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 22/05

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 22/05 hàng năm: 2017: Ngày mất Nicky Hayden. Anh qua đời do tai nạn giao thông khi đang tập luyện bằng xe đạp. 2016: Jorge Lorenzo chiến thắng MotoGP Italia dù chỉ xuất phát từ vị trí thứ 5 2011: :Sebastian Vettel chiến […]

22/05

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 22/05

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 22/05 hàng năm: 2017: Ngày mất Nicky Hayden. Anh qua đời do tai nạn giao thông khi đang tập luyện bằng xe đạp. 2016: Jorge Lorenzo chiến thắng MotoGP Italia dù chỉ xuất phát từ vị trí thứ 5 2011: :Sebastian Vettel chiến […]

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • 22/05 - Thể thao tốc độ RSS