25/07

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 25/07

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 25/07 hàng năm: 2010: Jorge Lorenzo chiến thắng MotoGP nước Mỹ 2010: Fernando Alonso chiến thắng GP nước Đức. Ferrari chỉ đạo cho Felipe Massa nhường đường cho Alonso bằng câu ‘Fernando is faster than you’ 2009: Felipe Massa gặp tai nạn nghiêm […]

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 25/07

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 25/07 hàng năm: 2010: Jorge Lorenzo chiến thắng MotoGP nước Mỹ 2010: Fernando Alonso chiến thắng GP nước Đức. Ferrari chỉ đạo cho Felipe Massa nhường đường cho Alonso bằng câu ‘Fernando is faster than you’ 2009: Felipe Massa gặp tai nạn nghiêm […]

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 25/07

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 25/07 hàng năm: 2010: Jorge Lorenzo chiến thắng MotoGP nước Mỹ 2010: Fernando Alonso chiến thắng GP nước Đức. Ferrari chỉ đạo cho Felipe Massa nhường đường cho Alonso bằng câu ‘Fernando is faster than you’ 2009: Felipe Massa gặp tai nạn nghiêm […]

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • 25/07 - Thể thao tốc độ RSS