Sự kiện thể thao tốc độ ngày 27/06

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 27/06 hàng năm: 2015: Valentino Rossi chiến thắng TT Assen sau khi đánh bại Marc Marquez ở góc cua cuối cùng 2013: Jorge Lorenzo bị chấn thương khi đua thử dưới trời mưa ở Assen. Điều này gây ra tâm lý sợ mưa […]

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 27/06

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 27/06 hàng năm: 2015: Valentino Rossi chiến thắng TT Assen sau khi đánh bại Marc Marquez ở góc cua cuối cùng 2013: Jorge Lorenzo bị chấn thương khi đua thử dưới trời mưa ở Assen. Điều này gây ra tâm lý sợ mưa […]

27/06

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 27/06

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 27/06 hàng năm: 2015: Valentino Rossi chiến thắng TT Assen sau khi đánh bại Marc Marquez ở góc cua cuối cùng 2013: Jorge Lorenzo bị chấn thương khi đua thử dưới trời mưa ở Assen. Điều này gây ra tâm lý sợ mưa […]

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • 27/06 - Thể thao tốc độ RSS