28/11

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 28/11

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 28/11 hàng năm: 2023: Ở đợt thử xe cuối mùa giải ở Valencia, Marc Marquez lần đầu thử xe Ducati, Pedro Acosta lần đầu thử xe MotoGP. 1990: ngày sinh Bradley Smith 1973: ngày sinh Rob Smedley, giám đốc thành tích đội đua […]

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 28/11

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 28/11 hàng năm: 2023: Ở đợt thử xe cuối mùa giải ở Valencia, Marc Marquez lần đầu thử xe Ducati, Pedro Acosta lần đầu thử xe MotoGP. 1990: ngày sinh Bradley Smith 1973: ngày sinh Rob Smedley, giám đốc thành tích đội đua […]

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 28/11

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 28/11 hàng năm: 2023: Ở đợt thử xe cuối mùa giải ở Valencia, Marc Marquez lần đầu thử xe Ducati, Pedro Acosta lần đầu thử xe MotoGP. 1990: ngày sinh Bradley Smith 1973: ngày sinh Rob Smedley, giám đốc thành tích đội đua […]

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • 28/11 - Thể thao tốc độ RSS