Alberto Ascari

Alberto Ascari mới nhất: Alberto Ascari

3 năm trước

Alberto Ascari

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: Alberto Ascari Ngày sinh: 13/07/1918 Ngày mất: 26/05/1955 Quốc tịch: Italia Ascari qua đời do gặp tai nạn trong một buổi thử xe ở Monza, chỉ vài ngày sau khi ông thoát chết ở GP Monaco (rơi xuống biển) Thành tích nổi bật ở F1 Tham gia từ năm […]

Alberto Ascari

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: Alberto Ascari Ngày sinh: 13/07/1918 Ngày mất: 26/05/1955 Quốc tịch: Italia Ascari qua đời do gặp tai nạn trong một buổi thử xe ở Monza, chỉ vài ngày sau khi ông thoát chết ở GP Monaco (rơi xuống biển) Thành tích nổi bật ở F1 Tham gia từ năm […]