Barry Sheene

Barry Sheene (11/09/1950-10/03/2003) là tay đua moto người Anh. Từng vô địch thể thức 500cc năm 1976 và 1977. và 19 lần chiến thắng thể thức 500cc.

Barry Sheene

Barry Sheene (11/09/1950-10/03/2003) là tay đua moto người Anh. Từng vô địch thể thức 500cc năm 1976 và 1977. và 19 lần chiến thắng thể thức 500cc.

Barry Sheene

Barry Sheene

Barry Sheene (11/09/1950-10/03/2003) là tay đua moto người Anh. Từng vô địch thể thức 500cc năm 1976 và 1977. và 19 lần chiến thắng thể thức 500cc.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • Barry Sheene - Thể thao tốc độ RSS