Barry Sheene

Barry Sheene mới nhất: Barry Sheene
3 năm trước

Barry Sheene

Barry Sheene (11/09/1950-10/03/2003) là tay đua moto người Anh. Từng vô địch thể thức 500cc năm 1976 và 1977. và 19 lần chiến thắng thể thức 500cc.

Barry Sheene

Barry Sheene (11/09/1950-10/03/2003) là tay đua moto người Anh. Từng vô địch thể thức 500cc năm 1976 và 1977. và 19 lần chiến thắng thể thức 500cc.