clady circuit

clady circuit mới nhất: Trường đua Clady
3 năm trước

Trường đua Clady

Sự kiện chính MotoGP Ulster (hiện không còn tổ chức) Thông tin chung Địa điểm: County Antrim, Bắc Ireland Khánh thành: 1922 Hiện trường đua không còn hoạt động từ năm 1953 Thông tin MotoGP Năm đầu tổ chức: 1949 Số lần tổ chức: 4 lần