clady circuit

Trường đua Clady

Sự kiện chính MotoGP Ulster (hiện không còn tổ chức) Thông tin chung Địa điểm: County Antrim, Bắc Ireland Khánh thành: 1922 Hiện trường đua không còn hoạt động từ năm 1953 Thông tin MotoGP Năm đầu tổ chức: 1949 Số lần tổ chức: 4 lần

Trường đua Clady

Sự kiện chính MotoGP Ulster (hiện không còn tổ chức) Thông tin chung Địa điểm: County Antrim, Bắc Ireland Khánh thành: 1922 Hiện trường đua không còn hoạt động từ năm 1953 Thông tin MotoGP Năm đầu tổ chức: 1949 Số lần tổ chức: 4 lần

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • clady circuit - Thể thao tốc độ RSS