dallas circuit

dallas circuit mới nhất: Dallas circuit

3 năm trước

Dallas circuit

Dallas circuit (còn gọi là Fair Park Street circuit) là trường đua đường phố ở thành phố Dallas-Hoa Kỳ. Từng tổ chức chặng đua F1 GP Dallas 1984.

Dallas circuit

Dallas circuit (còn gọi là Fair Park Street circuit) là trường đua đường phố ở thành phố Dallas-Hoa Kỳ. Từng tổ chức chặng đua F1 GP Dallas 1984.