elio de angelis

Elio de Angelis

Elio de Angelis (26/03/1958-15/05/1986) là tay đua F1 người Italia, từng 2 lần chiến thắng chặng đua F1. Ông mấy ngày 15/05/1986 do gặp tai nạn khi thử xe ở trường đua Paul Ricard.

Elio de Angelis

Elio de Angelis (26/03/1958-15/05/1986) là tay đua F1 người Italia, từng 2 lần chiến thắng chặng đua F1. Ông mấy ngày 15/05/1986 do gặp tai nạn khi thử xe ở trường đua Paul Ricard.

Elio de Angelis

Elio de Angelis (26/03/1958-15/05/1986) là tay đua F1 người Italia, từng 2 lần chiến thắng chặng đua F1. Ông mấy ngày 15/05/1986 do gặp tai nạn khi thử xe ở trường đua Paul Ricard.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • elio de angelis - Thể thao tốc độ RSS