emerson fittipaldi

Emerson Fittipaldi

Emerson Fittipaldi (12/12/1946-), tay đua F1 người Brasil. Từng 2 lần vô địch F1 các năm 1972 và 1974. Ông có 14 chiến thắng chặng.

Emerson Fittipaldi

Emerson Fittipaldi (12/12/1946-), tay đua F1 người Brasil. Từng 2 lần vô địch F1 các năm 1972 và 1974. Ông có 14 chiến thắng chặng.

Emerson Fittipaldi

Emerson Fittipaldi (12/12/1946-), tay đua F1 người Brasil. Từng 2 lần vô địch F1 các năm 1972 và 1974. Ông có 14 chiến thắng chặng.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • emerson fittipaldi - Thể thao tốc độ RSS