f1 1982

f1 1982 mới nhất: Nhật ký Formula 1 1982-GP Caesars Palace-Michele Alboreto chiến thắng