MotoGP FIM

FIM MotoGP là chặng đua MotoGP được tổ chức 1 lần duy nhất năm 1993 ở trường đua Jarama, Tây Ban Nha. Alex Barros là người chiến thắng.

FIM motogp

MotoGP FIM

FIM MotoGP là chặng đua MotoGP được tổ chức 1 lần duy nhất năm 1993 ở trường đua Jarama, Tây Ban Nha. Alex Barros là người chiến thắng.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • FIM motogp - Thể thao tốc độ RSS