franco bonera

franco bonera mới nhất: Franco Bonera
3 năm trước

Franco Bonera

Franco Bonera (02/04/1945-) là tay đua moto người Italia từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc.

Franco Bonera

Franco Bonera (02/04/1945-) là tay đua moto người Italia từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc.