gilles villeneuve

Gilles Villeneuve

Gilles Villeneuve (18/01/1950-08/05/1982) là tay đua F1 người Canada từng 6 lần chiến thắng chặng đua F1. Ông qua đời ngày 08/05/1982 do gặp tai nạn khi tham gia phiên phân hạng GP Nước Bỉ 1982. Tên của ông được đặt cho trường đua Circuit Gilles Villeneuve ở Canada. Ông là cha của tay đua […]

Gilles Villeneuve

Gilles Villeneuve (18/01/1950-08/05/1982) là tay đua F1 người Canada từng 6 lần chiến thắng chặng đua F1. Ông qua đời ngày 08/05/1982 do gặp tai nạn khi tham gia phiên phân hạng GP Nước Bỉ 1982. Tên của ông được đặt cho trường đua Circuit Gilles Villeneuve ở Canada. Ông là cha của tay đua […]

Gilles Villeneuve

Gilles Villeneuve (18/01/1950-08/05/1982) là tay đua F1 người Canada từng 6 lần chiến thắng chặng đua F1. Ông qua đời ngày 08/05/1982 do gặp tai nạn khi tham gia phiên phân hạng GP Nước Bỉ 1982. Tên của ông được đặt cho trường đua Circuit Gilles Villeneuve ở Canada. Ông là cha của tay đua […]

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • gilles villeneuve - Thể thao tốc độ RSS