Giuseppe Colnago

Giuseppe Colnago mới nhất: Giuseppe Colnago

3 năm trước

Giuseppe Colnago

Tay đua người Ý (15/12/1923-22/12/2000) từng chiến thắng thể thức 500cc