Giuseppe Colnago

Giuseppe Colnago

Tay đua người Ý (15/12/1923-22/12/2000) từng chiến thắng thể thức 500cc

Giuseppe Colnago

Tay đua người Ý (15/12/1923-22/12/2000) từng chiến thắng thể thức 500cc

Giuseppe Colnago

Tay đua người Ý (15/12/1923-22/12/2000) từng chiến thắng thể thức 500cc

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • Giuseppe Colnago - Thể thao tốc độ RSS