Heinz-Harald Frentzen

Heinz-Harald Frentzen (18/05/1967-) là tay đua F1 người Đức, từng có 3 lần chiến thắng chặng đua F1.

Heinz-Harald Frentzen

Heinz-Harald Frentzen (18/05/1967-) là tay đua F1 người Đức, từng có 3 lần chiến thắng chặng đua F1.

Heinz-Harald Frentzen

Heinz-Harald Frentzen

Heinz-Harald Frentzen (18/05/1967-) là tay đua F1 người Đức, từng có 3 lần chiến thắng chặng đua F1.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • Heinz-Harald Frentzen - Thể thao tốc độ RSS